Hofstede Buitenbeleving

Buitenbeleving op zijn best!

Voorwaarden fabrieksgarantie Kamado Bono

Onder de volgende voorwaarden en bepalingen garandeert Kamado BONO, de eerste koper dat de door Kamado BONO vervaardigde of geleverde keramische grills, indien onder normale omstandigheden gebruikt, vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten.

De garantie wordt verleend vanaf de dag van verkoop aan de eerste koper voor deze gespecificeerde periodes: onbeperkte garantie is van toepassing op het keramische ei, keramische vuurschaal, vuurring en keramische accessoires van de grill, 1 jaar beperkte garantie is van toepassing op alle metalen onderdelen, accessoires van de grill en zijplanken.

Grillthermometers, glasvezelpakking hebben een beperkte garantie van 2 jaar, zak- en digitale thermometers hebben een beperkte garantie van 1 jaar en digitale thermometersondes hebben een beperkte garantie van 6 maanden. De garantie is alleen geldig in combinatie met het officiële aankoopbewijs van uw leverancier.

Alle scheuren of barsten in de Kamado Bono die bij aankoop zijn opgemerkt, dienen direct gemeld te worden bij uw leverancier. De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, chippen, barsten of kleine cosmetische barsten op de buitencoating die de werking van de kamado niet beïnvloeden en volledig onschadelijk zijn. Materialen zoals chloor, industriële rook, chemicaliën, meststoffen, extreme vochtigheid, gazonbestrijdingsmiddelen en zout kunnen de gecoate materialen beschadigen.

De garantie die geldt voor onderdelen van metaal, RVS en gietijzer is daarom niet van toepassing op roest, oxidatie, vervaging en andere gebreken.

Deze garantie kan niet worden overgedragen aan andere eigenaren.

Als een product dat onder deze garantie valt defect is, wordt het gerepareerd of vervangen door een soortgelijk nieuw product of een nieuw onderdeel, afhankelijk van het Kamado BONO model. Volgens deze garantie neemt Kamado BONO de verantwoordelijkheid voor reparatie en (of) vervanging van onderdelen, niet voor eventuele verzendkosten. Bij het indienen van een claim dient de koper foto’s te maken van onregelmatigheden om de schade te kunnen beoordelen.

Volgens de garantie van Kamado BONO worden krassen, barsten, spleten, deuken en kleine cosmetische gebreken die de werking niet beïnvloeden niet hersteld. Deze garantie geldt niet indien gebreken het gevolg zijn van verkeerde en ondeskundige montage of onkundig onderhoud, gebruik in strijd met de instructies of voor andere doeleinden, alsmede voor productopslag in een verkeerde omgeving. Deze garantie wordt niet toegepast indien gebreken het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, ongevallen, natuurrampen, ongeautoriseerde reparatie, herontwerp of vervanging van het product of zijn onderdelen. Deze garantie is niet van toepassing als er barsten en scheuren in de keramische grill zijn ontstaan nadat de kamado door eerste koper is verkocht / weggeven aan derden.

Kamado BONO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor vertraging of niet-nakoming van garantieverplichtingen die zijn ontstaan als gevolg van een gebeurtenis of onvoorziene gebeurtenis waarop Kamado Bono geen invloed heeft. De garantie vervalt als er vloeistoffen, inclusief brandbare vloeistoffen, in of op de kamado zijn gegoten. De garantie vervalt als de grill wordt gestookt met hout of andere ongeschikte brandstoffen. De grill moet worden aangestoken met houtskool van hardhout van hoge kwaliteit en er moeten droge aanmaakwokkels worden gebruikt om hem te stoken.

Materialen of omstandigheden waarvoor Kamado BONO geen verantwoordelijkheid neemt, kunnen de beschermende coating van de keramische grill beschadigen. Kamado BONO is gemaakt van roestbestendige materialen; de garantie wordt echter niet toegepast in geval van roest of oxidatie van metalen onderdelen, tenzij de structurele integriteit van de grill is beschadigd.

Deze garantie is niet van toepassing indien het product is gekocht bij niet-geautoriseerde leverancier(s) en (of) derden. Deze garantie is van toepassing op producten die zijn gekocht bij geautoriseerde Kamado BONO leveranciers.

Deze garantie is niet van toepassing als de grill wordt gebruikt voor commerciële of andere soortgelijke doeleinden. Deze garantie dekt alleen bij regelmatig gebruik en onderhoud.

Kamado BONO neemt geen verantwoordelijkheid voor vertraging of niet-nakoming van garantieverplichtingen die zijn ontstaan als gevolg van een gebeurtenis of onvoorziene gebeurtenis, die Kamado Bono niet kan beheersen, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, brand, overheidsbeperkingen of beperkingen, stakingen, transportvertragingen of verminderde materiële middelen.

Het voorgaande is de enige garantie van Kamado Bono. Kamado Bono aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief garanties van impliciete commerciële kenmerken en geschiktheid voor een specifiek doel.

Deze garantie is niet van toepassing en Kamado Bono is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van vertraging, stopzetting van de werking en ongemak of voor incidentele, speciale en/of gevolgschade. Het exclusieve recht van de koper voor schending van deze garantie is beperkt tot reparatie of vervanging van het product of zijn onderdelen volgens deze garantie.

In sommige landen zijn de garantieperiodebeperkingen niet toegestaan of worden ze niet toegepast voor incidentele of gevolgschade; daarom zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing op uw geval. De garantie biedt hierbij alle wettelijke rechten, maar u kunt onderworpen zijn aan andere rechten die specifiek zijn in elk land. Kamado BONO machtigt geen natuurlijke of rechtspersonen om namens de Kamado BONO verantwoordelijkheid te nemen voor de verkoop of aankoop van Kamado BONO-producten. De garantie is niet van toepassing op een product dat is gekocht bij niet-erkende dealers. Als u vragen heeft over de identificatie van geautoriseerde dealers, neem dan contact op met Kamado BONO Litouwen voordat u het product koopt.